Om Aon

Nyheder

Facebook

Om Børnehjælpsdagen

Projekt Sundt Hjem

 

Via indsamling på den årlige Aon United Dag, støtter Aons medarbejdere og gode samarbejdspartnere Projekt Sundt Hjem.

Målet er at klæde pædagogerne på danske børnehjem på til at fungere som rollemodeller for de anbragte børn og unge hvad angår mad og livsstil, og ruste de unge til at træffe sunde valg på egen hånd i fremtiden.

 

 

 
 

Børnehjælpsdagen er en landsdækkende, hjælpeorganisation, der hver dag arbejder for de 15.000 anbragte børn og unge i Danmark.

De anbragte børn og unges styrker, talenter og drømme er Børnehjælpsdagens mærkesag.

 © 2012 Aon Denmark A/S  | Strandgade 4C  | 1401 København K  | T: +45 3269 7000  | E: marketing@aon.dk  | F: +45 3269 7000